Ανάπλαση Αιγαίου Πελάγους (Αγία Παρασκευή)

Ανάπλαση οδού Αιγαίου Πελάγους με εργασίες καθαιρέσεων, εκσκαφών, πλακοστρώσεων, ασφαλτοστρώσεων και ηλεκτροφωτισμού

ΦΟΡΕΑΣ

Δήμος Αγίας Παρασκευής

ΕΤΟΣ

2019

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1.400.000 €