Ανάπλαση και διαμόρφωση πλατειών και κοινόχρηστων χώρων στον δήμο Αγίας Βαρβάρας

Ανάπλαση δύο πλατειών, δύο αλσών και διαμόρφωση πεζοδρομίων, συνολικής επιφάνειας 8500m², στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας.

ΦΟΡΕΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

ΕΤΟΣ

2006

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1.820.000,00 €