Αντιμετώπιση Επειγόντων Προβλημάτων Ασφαλείας στο Οδικό Δίκτυο (Άγιοι Ανάργυροι-Καματερό)

Εργασίες εκσκαφών, καθαιρέσεων, αποξηλώσεων, σκυροδετήσεων, αποκαταστάσεων, πλακοστρώσεων, οδοστρωσίας καθώς και εργασίες σήμανσης, επισκευής και καθαρισμού φρεατίων.

ΦΟΡΕΑΣ

Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού

ΕΤΟΣ

2017

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

500.000 €