Εικαστικό Κέντρο πλατείας Νέας Γενιάς (ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ)

Αποκατάσταση υποδομών περιβάλλοντος χώρου και δημιουργία τριώροφου κτιρίου με χρήση εικαστικού κέντρου σε αντικατάσταση κτιρίου που καταστράφηκε από το σεισμό, συνολικής επιφάνειας 680m², στο δήμο Αγίας Βαρβάρας.

ΦΟΡΕΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

ΕΤΟΣ

2004

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1.784.912,00 €