Διαμόρφωση πλατείας στο ΟΓ Γ 397 στην περιοχή Κακοσούλι

Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου στο Ο.Τ. Γ397 του Δήμου Κορυδαλλού σε χώρο αναψυχής και πράσινου, συνολικής επιφάνειας 3400m².

ΦΟΡΕΑΣ

ΑΣΔΑ

ΕΤΟΣ

2006

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

520.000,00 €