Φωτοβολταϊκό πάρκο 200kW (Διαβολίτσι)

Κατασκευή και εκμετάλλευση δύο φωτοβολταϊκών πάρκων στην περιοχή Διαβολιτσίου Μεσσηνίας συνολικής ισχύος 200kWp.